Goblin Slayer

Lượt Xem: 5
Số tập: ?? Tập
Năm phát sóng: 2018

Status: Chưa Hoàn Thành

Thế giới tương truyền về một mạo hiểm giả mang danh "Goblin Slayer", người sẵn sàng dùng mọi khả năng, mọi thủ đoạn và cả sinh mạng để tiêu diệt goblin. Và khi anh ta ra tay, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo...